Percovision.info stimuli.bg
search play links contact stuff
    20-08-2010
   

 

Около циганите се зашумя доста напоследък във връзка с депортацията на български и румънски роми от Франция, където те се бяха установили в импровизирани биваци около някои големи градове и се занимаваха главно с това, с което се занимават и тук –кражби, измами, проституция и прочее достойни дейности, присъщи за горещия им темперамент.

Около циганите се шуми не само покрай този случай. Всяко престъпление с тяхно участие у нас получава широк отзвук по медиите и само затвърждава негативното отношение на българина към цялата им разнолика общност. Негативизъм, който отдавна вече е преминал в чиста ненавист и омраза и постепенно превръща българина в обикновен расист или по-точно циганист.

За това състояние на нещата, разбира се са си виновни самите цигани. Доколкото може да се говори за виновност при дете родено в някое мизерно гето, без хигиенни условия, чиито родители му отказват достъп до образование и е отгледано почти на улицата.

Все по-засилващата се арогантност към обществото на огромни групи граждани от цигански произход и не признаването от тях на държавата, като авторитет, постепенно нажежава реотана на търпението българско и скоро можем да станем свидетели на сблъсъци доста по-мащабни от онзи в Овча купел, когато бе убито едно момче. И следващия път те може да не бъдат на битова основа.

Явно е обаче, че нещата с бой няма да се оправят. Насилието само може да ескалира до неподозирани висоти от които губещи ще са и двете общности. Едва ли ще проработят и десетките програми за интеграция поради простия факт, че повечето от тях пренебрегват дългосрочността на проблема и показват вопиюща некомпетентност.

Опитите с построени жилища за цигански семейства се срутиха с гръм и трясък, след като наемателите им ги опоскаха до тухла. Програмите за квалификация и преквалификация не действат, поради простия факт, че няма нормален работодател, който да наеме циганин, при положение, че за същото място чакат няколко българи. Повечето от тези програми се пишат от хора, които си нямат и понятие от цигански манталитет и светоглед и обикновено средствата се изливат в бездънната яма без никакъв ефект, но с отчетена благовидна дейност. Показателен пример е, как някои анализатори предлагат собствеността върху земята, където има цигански незаконни постройки да бъде прехвърлена на обитателите им –цигани. Така щели да станат по-отговорни. Дрън-дрън!

Циганските фондации пък никнат, като гъби вече двадесета година и обикновено се създават за да обслужват някой ромски клан или тесен кръг лица. Ако всичките те работеха според прокламираните си цели, циганите в България щяха да живеят поне една идея по-сносно.

Образованието на малките циганчета е най-съществения фактор, който може да свърши някаква работа, но за това се изисква и желанието на родителите, каквото по правило отсъства. Желание се изисква и при т.нар. десегрегация в училищата. Повечето цигани предпочитат децата им да учат в циганските училища, защото там те не се чувстват изолирани и не са притеснени, когато изостават от съучениците си българчета.

Образователния подход е несъмнено действащ, но за него се изисква доста, ама доста време. Време, с което нацията ни не разполага, като се има предвид ниската раждаемост сред българите, високата сред цигани и почти високата при турци. Две трети от циганите в България са на възраст под 30 г., което в бъдеще ще оказва огромен натиск върху етническите пропорции в страната, която и в момента е с най-висок процент циганско население в Европа.

Та понеже циганската интеграцията показа, че нещо не върви, а българите все повече показват, че не искат да живеят заедно с циганите, най-логичния възможен изход е двата етноса да се разделят. Необходимо е само да отделим част от територията на България (5-6%) за създаването на първата в света циганска държава. И понеже ние сме цивилизовани и не нарушаваме правата на хората, всичко ще бъде доброволно. На желаещите да се преместят да живеят там ще бъдат раздавани щедри помощи. Една сума от 10 000 лева на човек ще бъде доста примамлива и неустоима за почти всеки циганин. С получаването на помощта лицето възползващо се от нея, ще декларира, че се отказва от Българското си гражданство и автоматично ще получава циганско такова. След преместването на всички желаещи, ще се наложи да бъдат въведени визи за гражданите на Ромската държава. Влизане в България -само след доказване на доходи и имотно състояние от поне 100 000 евро :)

Естествено след време из страната ще изникнат катуни с нелегални емигранти, граждани на Ромската република. Тях обаче с чисто сърце и съгласно европейското законодателство, можем да депортираме по френския пример. За целта няма да са ни нужни дори самолети.

Разбира се помощи ще трябва да бъдат изплатени и на онези българи, които пожелаят да се преместят от територията на бъдещата Ромска държава, като те бъдат подсигурени и с жилища, строителството, на които ще пораздвижи замрялата българска икономика. Най-болезнен обаче ще бъде процесът на определяне на територията, която ще бъде отделена от България и реакцията на живеещите там българи. Паричната компенсация и предоставеното жилище до известна степен ще тушират недоволството.

Разходите от около 7-8 милиарда лева, направени за изплащане на насърчителните суми за преместване в Ромската държава, както и 3-4-те милиарда за компенсиране на гражданите, чиито имоти попадат на територията на новата държава, ще бъдат избити за няма и десет години само от драстично намалелите социални и всякакъв друг вид помощи, по-ниската престъпност, по-ниската смъртност и намалените разходи в здравеопазването. Земите отделени за Ромската държава ще са безвъзвратно загубени, но в днешни времена има много примери, че не територията прави една държава богата, а качеството на населението и.

И ако тук случайно остане някой и друг заблуден циганин с българско гражданство, вече ще можем да го интегрираме, обучаваме и преквалифицираме с търпение и обич.

Естествено това предложение ще намери своите противници, както от страна на националистическите среди, така и от страна на множеството организации следящи за правата на циганите. На други идеята ще се стори направо безумна, с което до известна степен съм съгласен и самият аз :) Алтернативата обаче е ясна. При един все по-очертаващ се крах на интеграционната политика в днешни времена, след стотина години по-голямата част от населението в България ще бъде циганско, а страната ще прилича на страна от Третия свят. Ако не вярвате, разходете се из Факултето. Може би виждате бъдещето на вашите правнуци!?

Приложения:
1. Примерна територия на новата Ромска държава.

2. Още неродената нова държава отдавна си има  химн и знаме :)


http://www.youtube.com/watch?v=5aThTwd0RRQ&feature=player_embedded

 

 

 

П.П. Разбира се, ако някой ми предложи по-ефективна идея за справяне с циганския проблем, аз с радост ще я прегърна.

 

 

© 2010 Percovision.info Whois intelligence    кардиология хирургия pinout connectors Пътеписи Sony service iotiubtrends°   »